Kinsby voor NU.nl

NU.nl nodigde haar leukste klanten uit en wij regelde een vette locatie, mooi weer, de allerbeste leveranciers, lekkere drankjes en hapjes en toffe dj’s. Breng dat samen en je hebt een topcombi!

NU.nl bestond 20 jaar en dat wilden ze spectaculair uitpakken. In opdracht van Kinsby organiseerde ik dit waanzinnige feestje op Thuishaven Amsterdam. Een eigen NU shop, uitdagende (muzikale) acts, de karaokebar van Duke of Tokyo, de dames van Gebrouwen door Vrouwen, een Achterklap haarsalon en een behoorlijk uitgepakte gin-bar droegen o.a. bij aan een feestje voor in hun boeken!

Bel mij voor een kop thee!

Marij Regelt
info@marijregelt.nl
+31 6 814 508 97 

logo website